AKCIÓS áron TOVÁBBI kedvezménnyel -
vízszigetelő lemezek és hőszigetelő anyagok

készpénz fizetéses és előre átutalásos fizetési mód esetén. A legkeresettebb vízszigetelő és hőszigetelő termékeink, bitumenes lemezek, PVC vízszigetelő a-
nyagok, STYROFOAM, NIKECELL

ITALPROFILI lapostető tartozék akció!
A bitumenes szigeteléshez, PVC szigeteléshez, kent szigetelésekhez használatos tetőelemek, összefolyók, lombkosarak nagy választékban és állandó nagy raktárkészlettel 15% kedvezménnyel kaphatók.

Rockwool kőzetgyapot hőszigetelések szakkereskedé-
sünkben!

A Tető-Plusz Kft. 2008. tavaszától már szerződéses ke­res­ke­dő partnerként áru­sít­ja a ROCKWOOL kőzet­gyapot hő­szi­ge­te­lé­se­ket. A teljes ROCKWOOL termék­család: lapostető, magastető hő­szi­ge­te­lések, beltéri és homlokzati hő­szi­ge­telő termékek elér­hetők szi­ge­te­lő­anyag szakkereskedé-
sünkben.

Kent szigetelések
Új szigetelőanyag ter­mékcsoportunk a teraszok, úszó­me­den­cék szi­ge­te­lé­sére al­kal­mas kent szige­te­lések a Diasentől. Az ACRIFLEX WINTER két kom­ponensű UV álló ken­hető e­lasz­to­mer szi­getelés, a WATSTOP három komponensű kenhető utólagos fal­szi­ge­te­lés, a C.W.C. penész­gátló hő­szi­ge­telő festék és az O.R.A. színtelen fuga­szi­ge­te­lő epoxi bevonat elérhető kereskedé­sünkben.

RAVATHERM XPS AKCIÓ

Nívódíjas lapostető szigetelés felújítás

pinceszigetelésTetőszigetelő munkánk már az ÉMSZ Év Tető­je Pá­lyá­zat ke­re­té­ben is elismerést kapott. A díj­nyer­tes tető­szigetelés műszaki és esz­té­ti­kai i­gé­nyes­sé­gével, gaz­da­sá­gossági szem­pon­tokat előtérbe helyező szigetelés kivitelezésével, a megfelelő szi­ge­te­lőanyag választással, és gondos terve­zé­sé­vel nyer­te a Nívódíjat lapostető szigetelés kategóriában. Ez a tetőszigetelés felújítás tervezési különdíjat is nyert.

Tovább

Útközben is könnyen elérhet minket

Internetkapcsolattal rendelkező mobil­telefon­ról bön­gésszen mobilizált webolda­lun­kon! Tölt­se le akciós árlistánkat pdf formátumban mobiltelefonjára!

 

m.tetoplusz.hu

EPS és XPS polisztirol hőszigetelés vásár

polisztirol hőszigetelés akció

Folyamatos kedvezmények RAVATHERM (STYROFOAM, ROOFMATE), BACHL-NIKECELL polisztirol hőszigetelő anyagok vásárlásakor!

Tovább

Bitumenes vízszigetelő lemezek állandó nagy raktárkészlettel

Állandó szezonális szigetelőanyag akciók

Állandó, a szigetelési szezon­hoz iga­zo­dó szigetelőanyag akcióink keretében az olasz modifikált bi­tu­menes vízszigetelő lemezek (Vetroasfalto, Valli Zabban, General Membrane), PVC lemezek, hőszigetelések (Styrofoam, Nikecell, Dryvit, Rockwool stb.), szigetelés ki­e­gé­szí­tők, ra­gasz­tók, szer­szá­mok ked­vez­ménnyel megvásárolhatók.

Tovább

22.000 négyzetméter lapostető szigetelés 9 hét alatt

ipari csarnok szigetelés felújítás

A Tető-Plusz Kft. 40 fős szigetelő szak­em­ber­gárdája és két épí­tés­ve­ze­tője segítségével, igény esetén saját forgalmazású mi­nő­sé­gi szi­ge­telő a­nya­gaival nagy projektek teljes szi­ge­te­lési rend­sze­rének és a szigetelést kiegészítő munkáinak ha­tá­ri­dős minőségi kivitelezését nagy ta­pasz­ta­lattal vál­lal­ja. Itt egy 22.000 négyzetméter alapterületű, fe­lül­vi­lá­gí­tók­kal ellátott csarnok tető­szi­ge­te­lés fel­ú­jí­tási mun­ká­it mutatjuk be.

Tovább


Szakértelemmel mélyépítmény szigetelésről

A pinceszigetelés, mély­épít­mény szi­ge­te­lés a szigetelő szakma egyik leg­na­gyobb oda­figyelést igénylő területe. Fontos a meg­fe­lelő szi­ge­te­lő­anyag vá­lasz­tás, s a gon­dos szi­ge­te­lés ki­vi­te­lezés, hiszen pincék szi­ge­te­lése esetén az u­tó­la­gos javítás a föld­fel­szín alatti fekvés miatt sok­szor szin­te le­he­tet­len.

Tovább

Díjmentes tetőfelmérés

Amennyiben Ön szi­ge­te­lési munkákat, la­pos­te­tő szi­ge­telést, szi­ge­te­lés felújítást kíván kiviteleztetni, a helyszíni fel­mé­rés után ár­a­ján­latot adunk Önnek. A helyszíni fel­mé­rés és ár­a­jánlat díjtalan!

Tovább

Online tetőszigetelési tanácsadás

Styrofoam

Styrofoam hőszigetelés kedvező áron

15 éve a Styrofoam hőszigetelések szerző­dé­ses szak­ke­res­ked­ése vagyunk, kedvezményes áron kínáljuk a teljes hő­szi­ge­telő anyag termékcsaládot. A polisztirol hab hőszigetelő lemezek teljes választéka, a Roofmate, Floormate, Perimate, Styrofoam IB nálunk megvásárolható. Szigetelő anyag ke­res­kedésünk szaktanácsadással egybekötött értékesítéssel áll Partnereink rendelkezésére.

Tovább

PVC szigetelés

PVC szigetelés a Tető-Plusz Kft-vel

A könnyű acélszerkezetes nagy fesztávolságú létesímények csa­pa­dé­kvíz elleni szigetelésére korszerű és bizton­ságos szi­ge­te­lési megoldás a PVC fóliás tetőszigetelés. Fontos szempont a gyors szigetelés kivitelezési idő önjáró hegesztő készülékekkel. A PVC szigetelő lemez felveszi az ennél az épület­tí­pus­nál fel­lépő szer­kezeti rezgéseket és a ferde tetők mellett már a ki­sebb hajlásszögű lapostetőknél is alkalmazható szigetelési meg­oldás. A PVC szigetelés kiváló vízzárást biztosít, egyenes ré­teg­rendben a hőszigetelés fölé fektethetők a PVC szigetelő lemezek.

Tovább


Lapostető szigetelés – tetőszigetelő anyagok

Lapostető vízszigetelés témában információk a korszerű tetőszigetelés, vízszigetelés kivitelezésről. Forgalmazott bitumenes nehézlemez, kátránylemez, PVC vízszigetelő lemez kínálat, tetőelemek, hőszigetelések bemutatása.

Tovább

Kedvező Styrofoam árak, ingyenes kiszállítás 25 m3 felett!

Tekintse meg a kedvező árú Styrofoam kék hunga­ro­cell hő­szi­ge­telő anyagokat! Ingyenes kiszállítás 25 m3 fe­letti megrendelés esetén.

Tovább

25 éve a lapostető felújításban22 éve a szigetelőanyag forgalmazásban

Legnépszerűbb vízszigetelő anyag termékeink
tetőszigetelés és pinceszigetelés kivitelezéshez jó áron, kiváló minőségben. Bitumenes lemez és PVC lemez termékek különböző szigetelési rétegrendekhez, kenhető vízszigetelő anyagok tetőszigeteléshez és medencéhez, vizes helyiségek vízszigeteléséhez.

Egyrétegű szigetelés
Egyrétegű bitumenes szigetelési rendszer a biztonságos csapadékvíz szigetelésért. A tetőszigetelési rendszer három eltérő funkciójú, de hasonló tulajdonságú lemezből áll. Mindhárom termék APP modifikálással készülő, igen jó minőségű modifikált bitumenes lemez, erős méretstabilizált poliészter hordozó betéttel.

Társasház szigetelés
A Tető-Plusz Kft. az 1990. évi megalakulása óta több száz társasház szigetelés felújítását végezte el. A megalakulás óta a cégnek szigetelés kivitelezéssel kapcsolatos vitás ügye nem volt. 2008. tavasza óta a Magyar Társasházkezelők Országos Szövetségének ajánlásával rendelkezünk.